Novosti

Srijeda, 20 Siječanj 2021 07:11

Što ako ne koristite plin, a računi ipak stižu?

Ako ne koristite plin a niste demontirali plinomjer, naplaćuje vam se fiksna mjesečna naknada

Nakon potresa mnogi građani ne smiju živjeti u svojim nekretninama koji su stradali u potresu, a neki su se čak i odjavili pa prema Gradskoj plinari Zagreb - Opskrbi postoje upiti oko pristizanja računa u tim slučajevima, kao i oko obračuna potrošnje plina na takvim lokacijama. GPZ-Opskrba je nakon potresa u ožujku 2020. zastala s obračunom potrošnje plina obračunskim mjernim mjestima u neuporabljivim objektima (crveno označenima), uz uvjet da se objekt ne koristi (tj. nema potrošnje plina). 

 

 
Ukoliko je u međuvremenu na nekoj od lokacija OMM-a izvršena zamjena plinomjera ili utvrđena potrošnja plina (što u prvom slučaju znači da je instalacija u redu i da je potrošnja moguća jer je distributer Gradska plinara Zagreb montirao novi plinomjer, a u drugom slučaju znači da kupac koristi objekt), kupcima je izvršena aktivacija OMM-a te je nastavljen obračun potrošnje plina. 
 
Što je s privremeno neupotrebljivim objektima?
 
No, što je sa slučajevima objekata označenih s ' žutom naljepnicom' iliti privremeno neuporabljivim objektima? Kupcima u privremeno neuporabljivim objektima smo do listopada, na njihov zahtjev, davali odgodu plaćanja i u odgovorima napomenuli kako će se u slučaju da je plinomjer na sustavu (nije blokiran/demontiran), a nema potrošnje plina, zaprimati obračun fiksne mjesečne naknade koja se obračunava neovisno o potrošnji plina. Visina fiksne naknade ovisi o tarifnom modelu, a najčešće iznosi 17,50 kn s PDV-om. Znači, prema popisu korisnika u neuporabljivim objektima koji su zaprimili od distributera, GPZ ne šalje račune osim u slučaju da je u međuvremenu izvršena zamjena plinomjera ili utvrđena potrošnja plina nakon potresa, a svi ostali zaprimaju račune ukoliko je brojilo na sustavu. 
 
U slučaju da nemaju potrošnju plina, mogu dojaviti stanje plinomjera i trebaju platiti samo fiksnu mjesečnu naknadu koja se obračunava neovisno o potrošnji plina. Za prestanak obračuna fiksne mjesečne naknade potrebno je zatražiti demontažu plinomjera od distributera GPZ-a. U slučaju da građani ne žele zaprimati račune za plin, potrebno je od zatražiti demontažu plinomjera. Nakon što GPZ opskrbljivaču GPZ Opskrbi dostavi informaciju o izvršenoj demontaži, GPZ-Opskrba napravit će konačni obračun potrošnje do stanja plinomjera utvrđenog demontažom nakon čega kupac više neće zaprimati račune. 
 
Kamo sa zahtjevima za demontažu plinomjera
 
Obzirom da prestanak obračuna zahtijeva demontažu plinomjera koja je u ingerenciji distributera, upit je potrebno postaviti distributeru Gradskoj plinari Zagreb. To se može napraviti tipskim obrascem na webu GPZ-a Zahtjev 5a - za demontažu plinomjera-otpajanje priključka građevine. Zahtjevi za demontažu mogu se dostaviti i na mail adresu distributera GPZ : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..">Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Ako plinomjer nije demontiran, kupac je dužan podmirivati fiksnu mjesečnu naknadu neovisno o potrošnji plina. 
 
Reklamacije
 
Vezano za potrošnju plina, svi kupci uvijek mogu reklamirati obračunatu potrošnju plina na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. , u Centru za korisnike GPZ-Opskrbe u Radničkoj 1 ili telefonskim putem, a sve detaljnije informacije dostavljamo na poleđini računa. Ako brojilo nije očitano duže vrijeme, od distributera Gradske plinare Zagreb koji dostavlja očitanja, traži se dodatno kontrola na terenu. Ako takav kupac nije plaćao dobivene račune, što znači da mu plinomjer nije demontiran i nije ih reklamirao, mogao bi se suočiti s ovrhom.
 
Ako nema potrošnje plina, GPZ-Opskrba nju neće obračunati zbog čega u tom dijelu ne postoje osnove za refundacijom, već ostaje samo obračun zakonom propisane obvezne fiksne mjesečne naknade koju je kupac dužan plaćati ukoliko plinomjer nije demontiran. Za prestanak obračuna fiksne naknade, potrebno je od distributera GPZ zatražiti demontažu plinomjera.
 

O nama

Portal Info Energija namjenjen je kupcima/korisnicima prirodnog plina i drugih vrsta energija. Osnovna namjena je pomoć krajnjem korisniku u odabiru opskrbljivača prirodnim plinom, upoznavanje svakog pojedinog opskrbljivača, isticanje cijena i njihovih usluga.