Opskrbljivači

Opskrbljivači (31)

Društvo je osnovano 2008.godine, kao članica Zagrebačkog Holdinga. Cilj poslovanja kompanije je pružanje sigurne i kvalitetne opskrbe plinom svim kupcima, te primjenom novih znanja osigurati održivi razvoj poslovanja i zadovoljstvo kupaca. Opskrbu plina omogućavaju kupcima kategorije kućanstvo i poduzetništvo, a trenutno opskrbljuju 289.550 korisnika (267.556 korisnika kategorije kućanstvo, te 21.994 poduzetnika).

Struktura kompanije je organizirana na način da se dijeli na sektore i pripadajuće odjele. Evo kako je organizirana:

Prvo plinarsko društvo je jedan od najvećih plinskih opskrbljivača na području RH. Temeljne djelatnosti kojima se bave su: uvoz, prodaja, opskrba i distribucija prirodnog plina. Korisnici kojima pružaju usluge su poslovni i industrijski potrošači, te najveći opskrbljivači na distribucijskim područjima.

Kompanija je osnovana 2001. godine, a otada bilježi uspjehe u području plinskog poslovanja. Ima značajnu ulogu u razvoju tržišta plina, a kroz godine bilježe rast poslovanja.

Energetske proizvode na tržištu nude kroz jedinstven brend PPD, no grupacija je podijeljena na slijedeće manje tvrtke kćeri: Energia Naturalis, Prvo Plinarsko Društvo, PPD- Trading, PPD-Trgovina energijom, te Infosense.

Cijene plina su također određene metodologijom HERA-a, a prikazane su u slijedećoj tablici.

HEP grupacija je ove godine odabrana za glavnog ooskrbljivača plinom u RH. Time je je dobila veliku odgovornost koju valja znati obnašati. HEP grupacija kao takva djeluje kao vodeći opskrbljivač, no HEP Plin d.o.o. svoju opksrbnu djelatnost obavlja na području tri županije: Osječko-baranjska, Požeško-slavonska, Virovitičko-podravska županija. HEP Plin opskrbljuje ukupno 73.932 kupaca plina.
Organizacijska struktura HEP Plina se sastoji od: Skupštine, Nadzornog odbora, Direktora, te Odjela za pravne i opće poslove, Odjela za kadrovske poslove, Odjela za informatičko-komunikacijsku potporu, te Odjela za upravljanje imovinom. Odjeli se dodatno granaju na sektore i pomoćne odjele.
Uslugu opskrbe plinom, HEP Plin pruža kategoriji kućanstva i poduzetništva. Cijene tarifnih stavki su određene metodologijom koju donosi HERA. Važeće trenutne cijene potražite u tablici, a one se odnose na razdoblje do 2016.godine.

Stranica 3 od 3

O nama

Portal Info Energija namjenjen je kupcima/korisnicima prirodnog plina i drugih vrsta energija. Osnovna namjena je pomoć krajnjem korisniku u odabiru opskrbljivača prirodnim plinom, upoznavanje svakog pojedinog opskrbljivača, isticanje cijena i njihovih usluga.